Startsida

Individuell terapi

Parterapi

Aktuella projekt

Gestaltterapi

Rekommendationer

Min konstsida

Kontakt

 

Individuell terapi

Ett respektfullt möte med dig i centrum
För de flesta i dagens samhälle innebär såväl vardags- som yrkesliv stora påfrestningar. Den trygga världsbild vi vant oss vid har under senare år brustit och vi konfronteras med oro och inre stress över alla de förändringar vi ställs inför. När vi måste söka djupare inom oss för att finna trygghet och mening finner vi inte sällan ouppklarade svårigheter från vårt förflutna. Livet nu blir lätt ett kaos när vi varken kan finna ro inom oss eller i vår närmiljö. Några vanliga teman jag möter i min praktik är:
* Relationsproblem
* Livskriser
* Utbrändhet
* Sorg och smärta
* Sökande efter livsmening
* Förlorad livslust
* Skam och otillräcklighetskänslor

Jag arbetar utifrån gestalt-terapeutisk helhetssyn, vilket innebär att jag möter dig med respekt för den du är. Det är din verklighet som är vägledande för vårt terapeutiska samarbete; dina tankar, känslor och sinnesupplevelser - liksom hur du relaterar till dig själv och din
omgivning.

Vi utforskar först "det som är". Genom att ge din verklighet fullt
erkännande, sker nödvändig förändring spontant. D.v.s. när dina känslor och tankar inte behöver hållas tillbaka eller anpassas till gamla förlegade uppfattningar om vad som är rätt eller fel, blir det lättare att se nya möjligheter. Jag arbetar också med beroende- och medberoendeproblematik och med din relation till kroppen.

När du bestämmer dig för att investera i en terapeutisk process skapar du ett inre utrymme för stillhet, utveckling och förändring. Ibland möter du sinnesro, ibland smärta och stundtals glädje. När du öppnar dig för livet i kontakten med dig själv och människor omkring dig, liksom när du sätter dina gränser för sådant du inte mår bra av, blir problem till spännande utmaningar hellre än tillintetgörande eller oöverstigliga hinder.

Kontakta mig för ett första orienterande samtal. Jag har mottagning på Södermalm i Stockholm och centralt i Gnesta.